SPONSORLUK

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının düzenlediği ve Şubemizin yürüttüğü IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Odamız, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde;  Enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal “farkındalık“, “bilgilenme” ve “bilinç” yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretmek sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu doğrultuda, Enerji Verimliliği Kongreleri Ülkemizde büyük bir bilgi sunumu ve paylaşım ortamı olmaktadır. Gerçekleştirilen kongrelerde, 119 özgün bildiri sunulmuş, her kongreye ortalama 800 civarı mühendis ve teknik eleman katılmıştır.

Kongremiz “Enerji ve Gelecek” ana temasıyla, Türkiye’de Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı olacaktır.

13-14 Ekim 2017 tarihinde dördüncüsü düzenleyeceğimiz Enerji Verimliliği Kongresinde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları, Paneller ve Forumlar, Seminerler ve Kurslar aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların    buluşturulması amaçlanmaktadır.

Kuruluşunuzun, IV. Enerji Verimliliği Kongresini destekleyen kuruluşlar arasında yer  almasını  istiyor, ürün ve hizmetlerinizi Türkiye’nin mühendislerine, teknik elemanlarına, uygulayıcı ve kullanıcılarına tanıtarak yararlı katkılar sağlayacağınıza inanıyoruz. Sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, bilgi ve teknolojiyi paylaşmak için sizi KOCAELİ’ye davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

IV. Enerji Verlimliliği Kogresi

Yürütme Kurulu

Sponsorluk Sözleşmesi