amaç ve kapsam

Dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynaklar yetersiz kalmakta, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı ve alternatif enerji kaynakları arayışı zorunlu hale gelmektedir.

Enerjide ülke olarak dışa bağımlılık, ekonomik etkilerinin yanında ulusal bağımsızlığımızı da olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde halen % 70’lerin üzerinde olan enerjide dışa bağımlılık oranı mevcut potansiyellerimize odaklanmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu konuda atılacak en önemli adım yerli üretim kaynakların kullanılmasıdır. Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, var olan kaynakların verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmaktadır.

Diğer yandan enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Çevresel zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla mücadele etmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için «Yeşil Enerji» yi benimsemek çok önemli hale gelmiştir.

Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata çevirmek için  en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak binalarda %30, sanayide %40  ve ulaşımda %15 civarında enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Enerji verimliliği sadece tasarruf değil aynı zamanda yeni iş sahaları, istihdam, fırsatlar ve kazanç deme...

Devamını Oku Delege Katılım Formu Kongre Programı

Destekleyen Kuruluşlar